ga naar   Obase
WELKOM OP DE WEBSITE VAN OBS DE SCHOENER DALTONSCHOOL I.O.
Obase-de-schoener-brouwershaven-kinderen-web

WELKOM OP DE WEBSITE VAN OBS DE SCHOENER DALTONSCHOOL I.O.

Obase-de-schoener-brouwershaven-kleuters-web

WE ZIEN JOUW MOOIE TALENTEN EN MOGELIJKHEDEN EN GEVEN DEZE ALLE RUIMTE OM TE GROEIEN

Obase-de-schoener-brouwershaven-peuters-web

OBS DE SCHOENER BIEDT JE EEN VEILIGE OMGEVING WAAR JE VERTROUWEN KRIJGT EN KUNT GEVEN

Onze school in het kort...

13 januari t/m 17 februari 2020 ieder maandagmiddag van 15.00 tot 16.15 uur:

PLEINTJES ACTIVITEIT

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.

Op 1 oktober is de Schoener aangemeld bij de Nederlandse Daltonvereniging, wij mogen ons nu Daltonschool in oprichting noemen.

De Schoener is een openbare school waar alle leerlingen welkom zijn. Een uitgelezen kans om van en over elkaar te leren. De werkwijze op de Schoener creëert optimale kansen voor individuele kinderen om veel te leren op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.  We geven dat vorm in nauwe samenwerking met de ouders. We streven naar een goed klimaat waarbinnen kinderen kunnen groeien in hun persoonsontwikkeling en het onderwijsaanbod. We dagen kinderen uit om te groeien in samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit, kritisch denken, communicatie, ict vaardigheden, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.
Vertrouwen, verantwoordelijkheid, reflectie, zelfstandigheid, effectiviteit, samenwerking en eigenaarschap zijn daarbij een belangrijke uitgangspunten, de pijlers van Daltononderwijs.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief lees je wat er iedere week op school gebeurt. Zo ben je altijd op de hoogte.

Of volg ons op Facebook

De schoolgids

Via de de schoolgids  informeren we u over allerlei zaken die met onze school te maken hebben.

De schoolgids wordt jaarlijks aangepast.

We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom voor een toelichting

Onze contactgegevens