ga naar   Obase

Opvang

Kinderopvang op de Schoener.          24 januari 2020                                                                                    

In gesprekken met Obase, Kibeo en de stadsraad zijn er mooie ontwikkeling en tot stand gekomen.

Stichting Obase en Kibeo zijn op dit moment in overleg om een opvang te realiseren op de Schoener. De opzet is dat er opvang komt op 5 dagen in de week, zowel buitenschoolse opvang als een baby/peuter opvang. Hiervoor zijn Obase en Kibeo bereid om te investeren.

Aangezien dit onderzoek en een voorbereiding tijd kost zal de realisatie waarschijnlijk in het nieuwe schooljaar zijn.

We gaan u in de komende periode op de hoogte houden van dit traject.

 

OVERBLIJF
Op de Schoener is er de mogelijkheid om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  tussen de middag over te blijven. Hiervoor kan een strippenkaart voor 10 of 20 keer gekocht worden bij de overblijfouders.

De kosten van het overblijven zijn  €2,00 per keer.

Peutergroep Kibeo

peutergroep KIBEO 2018

Contactgegevens Kibeo peutergroep:
Schuitkade 2 (ingang basisschool De Schoener)
4318 EH Brouwershaven
Tel.: 06 835 288 14
e-mail: [email protected]

Contactgegevens Kibeo BuitenSchoolseOpvang:
Schuitkade 2 (ingang basisschoolDe Schoener)
4318 EH Brouwershaven
Tel.: 06 835 288 14
e-mail: [email protected]

BSO
Waarom kiezen ouders voor BSO Kibeo?
– Uw kind blijft met vriendjes in de eigen omgeving
– Enthousiaste pedagogisch medewerkers
– Uw kind kiest zelf of hij/zij meedoet aan de activiteiten
– Uw kind wordt gestimuleerd om buiten te spelen
– Tijdens vakanties uitdagende en sportieve activiteiten
– U kiest de opvang die bij u past

Kibeo betaalbaar? Reken maar!
 Op de website van Kibeo is een rekenmodule te vinden.

 

Kijken bij Kibeo
Heeft uw kind ook zin om te komen? Maak een afspraak om gratis 2 dagdelen mee te spelen. Mail naar [email protected] of bel 0113 760 250.

Kijk voor meer informatie op kibeo.nl

Onze contactgegevens