ga naar   Obase

Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden

De aanvangstijden van onder- en bovenbouw zijn gelijk.

Maandag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:00 uur
Dinsdag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:00 uur
Woensdag 8:30 uur – 12:15 uur
Donderdag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur- 15:00 uur
Vrijdag 8:30 uur – 12:00 uur 13:00 uur – 15:00 uur

De  groepen  1/2/3/4 zijn op vrijdag middag vrij.

Vakanties

Herfstvakantie 15-10-2018 / 19-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 / 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 04-03-2019 / 08-03-2019
Goede vrijdag 19-04-2019
Meivakantie incl. tweede paasdag 22-04-2019 / 03-05-2019
Hemelvaart 30 en 31-05-2019
Pinksteren 10-06-2019
Zomervakantie 08-07-2019 / 16-08-2019

Studiedagen
Dit schooljaar staan er 6 studiedagen ingepland:

Dinsdag 25 september 2018, vrijdag 12 oktober 2018, maandag 11 maart 2019, dinsdag 25 juni 2019. Er zullen nog 2 dagen bijkomen in het voorjaar van 2019. Deze 2 dagen laten we u zo spoedig mogelijk weten.

Dit jaar zijn er 3 studiedagen gereserveerd voor de opleiding tot kindercoach, die alle leerkrachten van de Schoener gaan volgen. Deze opleiding bestaat voor dit jaar uit 5 studiedagen. (2 studiedagen vinden buiten schooltijd plaats).

De vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de zomervakantie zijn alle leerlingen vrij.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief lees je wat er iedere week op school gebeurt. Zo ben je altijd op de hoogte.

Of volg ons op Facebook.

Onze contactgegevens