ga naar   Obase

Regels en afspraken

Om alles op school goed te laten verlopen zijn er allerlei regels en afspraken.
Deze regels en afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en u kunt ze af en toe lezen in ’t Toetertje. Hieronder kunt u ze nog eens doorlezen.

anti pest beleid De Schoener

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hanteren we de Kanjer methodiek. Iedere leerkracht volgt hiervoor de cursussen van de Kanjertraining.

Onze contactgegevens