ga naar   Obase
WELKOM OP DE WEBSITE VAN OBS DE SCHOENER DALTONSCHOOL I.O.
Obase-de-schoener-brouwershaven-kinderen-web

WELKOM OP DE WEBSITE VAN OBS DE SCHOENER DALTONSCHOOL I.O.

Obase-de-schoener-brouwershaven-kleuters-web

WE ZIEN JOUW MOOIE TALENTEN EN MOGELIJKHEDEN EN GEVEN DEZE ALLE RUIMTE OM TE GROEIEN

Obase-de-schoener-brouwershaven-peuters-web

OBS DE SCHOENER BIEDT JE EEN VEILIGE OMGEVING WAAR JE VERTROUWEN KRIJGT EN KUNT GEVEN

Onze school in het kort...

Actueel nieuws:
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is er op 3 dagen naschoolse opvang mogelijk op
OBS de Schoener.
Meer informatie onder het tabblad opvang.

 

OBS de Schoener, Daltonschool 

Eind 2019 heeft de Schoener het predicaat GOED gekregen van de onderwijsinspectie. Klik hier voor het inspectieverslag.

Op 12 maart 2020 zijn we gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging en vanaf nu zijn wij een DALTONSCHOOL. Klik hier voor het Dalton visitatieverslag.

Het Daltonboek van de Schoener kunt u  hier lezen, Daltonboek. Het Daltonboek is een levendig document en zal steeds aangepast worden.

De Schoener is een openbare Daltonschool school waar alle leerlingen welkom zijn. Een uitgelezen kans om van en over elkaar te leren. De werkwijze op de Schoener creëert optimale kansen voor individuele kinderen om veel te leren op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.  We geven dat vorm in nauwe samenwerking met de ouders. We streven naar een goed klimaat waarbinnen kinderen kunnen groeien in hun persoonsontwikkeling en het onderwijsaanbod. We dagen kinderen uit om te groeien in samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit, kritisch denken, communicatie, ict vaardigheden, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.
Vertrouwen, verantwoordelijkheid, reflectie, zelfstandigheid, effectiviteit, samenwerking en eigenaarschap zijn daarbij een belangrijke uitgangspunten, de pijlers van Daltononderwiis.

Blijf op de hoogte

In onze nieuwsbrief lees je wat er iedere week op school gebeurt. Zo ben je altijd op de hoogte.

Of volg ons op Facebook

De schoolgids

Via de Schoolgids de Schoener 21-22 informeren we u over allerlei zaken die met onze school te maken hebben.

De schoolgids wordt jaarlijks aangepast.

We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom voor een toelichting

Onze contactgegevens