ga naar   Obase
Schoener (16)
Schoener (16)
111
222

Onze school in het kort...

OBS de Schoener, Daltonschool 

 

Het Daltonboek van de Schoener kunt u  hier lezen, Daltonboek. Het Daltonboek is een levendig document en zal steeds aangepast worden.

De Schoener is een openbare Daltonschool school waar alle leerlingen welkom zijn. Een uitgelezen kans om van en over elkaar te leren. De werkwijze op de Schoener creëert optimale kansen voor individuele kinderen om veel te leren op cognitief en sociaal-emotioneel gebied.  We geven dat vorm in nauwe samenwerking met de ouders. We streven naar een goed klimaat waarbinnen kinderen kunnen groeien in hun persoonsontwikkeling en het onderwijsaanbod. We dagen kinderen uit om te groeien in samenwerken, probleemoplossend denken, creativiteit, kritisch denken, communicatie, ict vaardigheden, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.
Vertrouwen, verantwoordelijkheid, reflectie, zelfstandigheid, effectiviteit, samenwerking en eigenaarschap zijn daarbij een belangrijke uitgangspunten, de pijlers van Daltononderwiis.

Blijf op de hoogte

Via de communicatie app Parro en de informatiebrieven houden we u op de hoogte van ons onderwijs op de Schoener.

Of volg ons op Facebook

De schoolgids

Via de  Schoolgids de Schoener informeren we u over allerlei zaken die met onze school te maken hebben.

De schoolgids wordt jaarlijks aangepast.

We hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u ook altijd welkom voor een toelichting

Onze contactgegevens