ga naar   Obase

Medezeggenschapsraad

Leden Medezeggenschapsraad:
Oudergeleding
Harma den Haan- Leering
Ciska Steenhorst-Berrevoets

Personeelsgeleding
Margreeth Remijnse
Annelies Nuyts

Onze contactgegevens