ga naar   Obase

Medezeggenschapsraad

Leden Medezeggenschapsraad:
Oudergeleding
Harma den Haan- Leering
Ciska Steenhorst-Berrevoets

Personeelsgeleding
Majka van de Weel
Fay van Oudheusden

Onze contactgegevens