ga naar   Obase

Onze missie en visie

Missie van de Schoener:

Op de Schoener vaar je vol vertrouwen, met je eigen talent en lef je toekomst tegemoet.

Visie van de Schoener:

De Schoener is een school waar kinderen in een veilige leeromgeving het vertrouwen krijgen om naast de cognitieve ontwikkeling, ook de persoonlijke ontwikkeling te laten groeien. Dit doen we door leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces, stimuleren we creativiteit en zelfstandigheid en betrekken we de leerling bij het inrichten van het onderwijsproces.

De Schoener is een Daltonschool, we werken vanuit de Daltongedachte.
In de dagelijkse praktijk houdt dit in dat we denken vanuit onderstaande kernwoorden:

Ontwikkelingsgericht
Op de Schoener werken we met een doel- en ontwikkelingsgerichte benadering vanuit de domeinen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Kinderen leren met en van elkaar. Durven loslaten en verantwoordelijkheid geven stimuleert kinderen eigenaar te worden van hun eigen leerproces. We werken in gecombineerde groepen, waarbij we zo effectief mogelijk gebruik maken van de onderwijstijd.

Talent ontwikkeling
Wij laten kinderen diverse onderwerpen beleven en ervaren en dagen ze uit om daarbij out of the box te denken.
Wij stimuleren de kinderen om met passie, plezier en lef diverse soorten 21ste -eeuwse vaardigheden zoals samenwerkend leren, onderzoekend leren, presenteren en gebruik maken van diverse vormen van media te ontwikkelen.

Betekenisvolle veelzijdigheid
Op de Schoener zien we de talenten van de kinderen en zorgen we voor verdieping bij de ontwikkeling.
We gaan flexibel om met de leertijd, de groepssamenstelling en het leren met en van elkaar.
Er wordt binnen school thematisch gewerkt en er worden afwisselende strategieën gebruikt om tot zinvol en betekenisvol leren te komen.
We maken de samenhang tussen de leerdoelen zichtbaar.

Eigenaarschap
We werken met leerlijnen om de ontwikkeling ook voor kinderen helder te krijgen, hiervoor zijn de doelen zichtbaar. Door met weektaken en instructiemomenten te werken geven we kinderen de mogelijkheid om hun eigen planning te maken. Er is een mix tussen klassikaal aanbod, individuele instructie en zelfstandig werken. Kinderen werken met een portfolio en houden portfoliogesprekken met hun ouders.

Socialisatie
Wij geven vertrouwen aan elkaar. Door onze benadering en onderwijsvorm proberen we de zelfstandigheid van kinderen te vergroten en ze medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.
Binnen de omgeving van de school geven we de kinderen veiligheid.

Professionele leerkracht
Zoals u mag verwachten zijn er professionele leerkrachten die ondernemend onderwijs bieden aan de kinderen. Binnen de school heeft iedere leerkracht ruimte voor eigen inbreng en eigenaarschap. Wij doen dit met passie, plezier, lef en grote betrokkenheid voor de kinderen

Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie vormen voor ons de basis voor de ontwikkeling van ons onderwijs.

Onze contactgegevens