ga naar   Obase

Activiteitencommissie

Onze school heeft een zeer actieve Activiteitencommissie (AC). De Activiteitencommissie helpt bij de organisatie van diverse feesten en activiteiten. Zij vormt een klankbord voor de MR en het team.

Aan het begin van het schooljaar vraagt de AC aan iedere ouder waarbij deze hulp kan bieden. De AC ouders zijn de actieve schakel tussen het team en de hulpouders.

Onze contactgegevens